Het Nederlands en de andere talen: samen op school

Hoe doe je dat? Wat levert het op?

Lesmateriaal

Hier vind je lesmaterialen over meertaligheid en translanguaging die door taalkundige Karijn Helsloot en haar teams sinds 2000 zijn gemaakt, vanuit Studio Taalwetenschap en stichting Taal naar Keuze. Een deel kan kosteloos worden gedownload, aan een aantal (onderdelen van) producten zijn kosten verbonden.

Alle talen

Het meest recente lesmateriaal voor op school heet Alle Talen. Het is een reeks van 8 lessen, van elk 2-4 uur, voor de reguliere onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor nieuwkomersklassen vo, maar ook inzetbaar als afsluiting van Groep 8, in een zomerschool, of als kennismakingsweek in het MBO.

Alle Talen gaat over taalbewustzijn, taalvergelijking en taal en identiteit. In Alle Talen is er volop ruimte voor de talen die van belang zijn voor de leerlingen, van schooltaal tot thuistaal tot vreemde taal. Elke leerling krijgt zijn eigen portfolio, en er is een handleiding voor de docent, met gebruikstips en achtergrondinformatie per lesonderdeel.

De lessen worden verzorgd door een team van (taal)docenten van de school, zoals een docent Nederlands, NT2, Engels of Duits, samen met bijvoorbeeld een docent aardrijkskunde, of met een of meer externe taalspecialisten erbij, als gewenst. Taal naar Keuze werkt met een team van jonge (meertalige) taalwetenschappers die de docenten op school kunnen assisteren.

Alle Talen heeft het Europees Talenlabel 2020 ontvangen om zijn innovatieve en kwalitatieve inhoud.

Klik op:
Promotiefilmpje Alle Talen
Dialogen maken, voorbeeldles Alle Talen
Taalnetwerk Alle Talen
Flyer met het aanbod voor 2021
info@taalnaarkeuze.nl voor vragen

SJOES

SJOES is gemaakt door Karijn Helsloot en Fleur Daemen, in 2018, na een proefversie van tien jaar eerder met het Maakmuseum. Het boek is ontwikkeld voor leerkrachten in het basisonderwijs om in twaalf lessen alle talen in de klas op speelse wijze aan bod te laten komen, de meertaligheid te vieren en burgerschap gestalte te geven. Bij elke les zit een werkblad voor de leerlingen.

Klik op:
Jouw taal, mijn taal, onze talen, het eerste hoofdstuk van SJOES
Taalnetwerk SJOES
de SJOES poster voor in de klas
publicaties over SJOES
SJOES (2018), de flyer met bestelinformatie
info@taalnaarkeuze.nl voor een training, lezing of proefles op school

Taaltrotters

Dit multimediale project is in 2001 ontwikkeld in het kader van het Europees Jaar van de Talen. Het kent een tiental verschillende (spin off) onderdelen. Het project heeft twee prijzen gewonnen, het Europees Talenlabel in 2004, en de Populariseringsprijs van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT), in 2005.

De Nederlandse film kan worden bekeken via YouTube: Taaltrotters. Zet bij de interactieve delen de film stil, en laat de leerlingen de vragen beantwoorden. De oorspronkelijke versie is nog op CD-Rom beschikbaar, via info@taalnaarkeuze.nl.

Bij de film hoort het Taaltrotterspaspoort, een kleurrijk en informatief werkboek voor de leerling. Download de pdf en print het uit in kleur. Dit is het Taaltrotters Taalnetwerk om te downloaden.

Voor het onderwijs in Friesland is in 2004 het Fryske Taaltrotterspaspoart in het Fries ontwikkeld. Van de site van Studio Taalwetenschap: Njonken it Hollânsktalige paspoart is der foar de bern yn Fryslân in Frysktalich paspoart mei omtinken foar de talen yn Fryslân. Dit paspoart is makke troch studinten fan de beide Fryske PABO’s en de learare-oplieding Frysk. Sy hawwe dêrby help hân fan Studio Taalwetenschap te Amsterdam en de Fryske Akademy. It Fryske paspoart folget deselde persoanen en ûnderdielen as it Hollânsktalige.

Er is ook een Nedersaksische Taaltrotters, voor Windows. Download het gezipte bestand, en klik op tto_starten.exe: Gewoon Taoltrotters – Nedersaksisch

Van de site van Studio Taalwetenschap: Gewoon Taoltrotters/Toaltrotters is ontwikkeld dankzij financiële steun van de provincies Groningen en Drenthe. Inhoudelijk en/of adviserend hebben bijgedragen: het Geschiedenislab, de Rijksuniversiteit Groningen (Talenwinkel, Etoc, leerstoelgroep Nedersaksisch), het ABCG, het Huus van de Taol, de Stenden Hogeschool (Pabo Emmen), het Huis van de Groninger Cultuur, KunstStation C, Drents Plateau, Drents Archief, Stichting Studio Taalwetenschap.

Taaltrotters Abroad is de internationale versie van Taaltrotters, gerealiseerd in 2008, met steun van de Europese Commissie, in het kader van het Socrates – Lingua programma. Er zijn versies gemaakt in het Duits, Fins en Zweeds: SprachChecker, Kielijengi en Språktrotters.

Van de site van Studio Taalwetenschap: Taaltrotters Abroad is an educational multimedia project for pupils from 12 to 16 years old, about language awareness, multilingualism and linguistic diversity. It is the European adaptation of the successful predecessor developed for the Netherlands and Flanders in 2002.

Taaltrotters challenges the pupil to look into his own linguistic identity. It shows that language is fun, and that crossing linguistic barriers is exciting. Pupils become more conscious language users. Their sensitivity towards languages grows.

Taaltrotters contributes to integration in school and in the classroom. The pupils discover that they can learn from their classmates’ language and culture. They develop an awareness of linguistic diversity, sociolinguistic aspects of languages and multilingualism in Europe.

Download het Duitse SprachChecker Pass, het Finse Kielijengi Passi en het Zweedse Spraktrotters Passet. De films proberen wij spoedig online beschikbaar te maken.

In aanvulling op de films en paspoorten zijn per taal meer dan 20 extra lessen gemaakt, met informatie voor de docent erbij. Bent u geïnteresseerd hierin? Neem dan contact op. Stichting Taal naar Keuze biedt ook een dagje Taaltrotters aan, voor bij u op school. Neem contact op via info@taalnaarkeuze.nl.